Що таке Erasmus+?

Erasmus + це програма для вузів, їх студентів і співробітників. Мета програми полягає в тому, щоб сприяти розвитку міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти. Це дозволяє студентам виїжджати за кордон на деякий час їхнього навчання та практики. Програма  створює для університетів  чисельні можливості для участі в проектах з іноземними партнерами.

Erasmus+ в Польщі       

Польща бере участь у програмі Erasmus від 1998/99рр. У 1995-2006 роках Erasmus був частиною програми Socrates, а з 2007/2008 навчального року був частиною програми «Навчання протягом усього життя». У своїй основі програма Erasmus + принципово не відрізняється від недавно завершеної програми “Навчання протягом усього життя». Акцент в новій програмі був зроблений на формальну і неформальну освіту яка спрямована на розвиток вмінь студентів, викладачів і співробітників, а також на поліпшення їх становища на ринку праці.

В програмі підкреслюється вагоме значення галузевого співробітництва (різних секторів навчальних закладів на різних рівнях і різних профілів), а також зміцнення взаємодії між секторами освіти і робочого середовища.

Країни, що беруть участь в Erasmus +:

  • 28 держав-членів Європейського Союзу
  • Країни ЄАВТ / ЄЕЗ: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія;
  • Країни-кандидати ЄС: Туреччина, колишня югославська Республіка Македонія;
  • Швейцарська Конфедерація (співпраця призупинено)

Карта  Університету Erasmus+

Документ, що дає право університетам  взяти участь в програмі Erasmus є Erasmus University Charter , наданий Європейською комісією. Це свого роду сертифікат який дозволяє університету подати заявку на фінансування конкретних заходів, передбачених в програмі.

У рамках Програми Erasmus+ можна виїхати на практику до одніїє з країн, що беруть участь в Програмі. Практика мусить гарантувати можливість здобуття компетенцій, пов’язаних з напрямом навчання і, може відбуватися в зарубіжних підприємствах, науково-дослідних представництвах, організаціях non-profit і т.п.

Користь для українських студентів

У всій Європі діє міжнародна програма студентських обмінів Erasmus. В рамках цієї програми можна поїхати на рік або семестр навчатись у ВНЗ іншої Європейської країни (додатково платити за це не потрібно). Це корисно, якщо ви хочете здобути цікавий досвід, вдосконалити мову країни, куди їдете на обмін (німецьку, італійську, французьку тощо) або ж спробувати пожити в країні, в якій хочете працювати після закінчення ВНЗ (якщо ви плануєте жити не в Польщі).