Навчання розпочинається 1 жовтня. Навчальний рік складається з двох семестрів:

зимовий семестр: жовтень – лютий(1.10 – 15.02)
літній семестр: лютий – серпень(16.02 – 30.08)

Термін навчання в польських ВНЗ значно менший, ніж в Україні. Щоб здобути рівень бакалавр, навчання триває 3 роки, а для здобуття рівня магістр – необхідно 2 роки

Стаціонарне навчання відбувається від 3 до 5 днів на тиждень з 8:00 до 16.00 (можливі зміни в залежності від розкладу занять університету).
На заочній формі навчання відбувається кожних два тижні в суботу і неділю з 8:00 до 20:00 год. Варто зазначити, що навчальний план та кількість академічних годин на денній та заочній формі практично однакові

Так, свідоцтво про зарахування до університету, яке отримує кожен студент за два місяці до початку навчання,  надає право на отримання відстрочки від військової служби на період навчання, тобто від 3-5 років. Відстрочка надається студентам як стаціонарної, так і заочної форми навчання

Це програма для студентів польських ВНЗ, яка надає можливість отримати подвійний диплом, завдяки міжнародній співпраці, підписаним договорам та акредитованій партнерській програмі польський університетів з університетами Америки, Японії, Британії, Німеччини та іншими. Тобто український студент, навчаючись на бакалавраті чи магістратурі в Польщі, має можливість по закінченні навчання отримати два дипломи

Щоб навчатись на англійській мові, необхідним є  сертифікат, що підтверджує рівень знань. Рівень володіння англійською мовою повинен відповідати рівню B2 (Upper Intermediate) за класифікацією CEFR.

Наводимо повний перелік сертифікатів, наданий розпорядженням Ради Міністрів Польщі, які відповідають вимогам ВУЗів:

  • CAE – Certificate in Advanced English
  • CPE – Certificate of Proficiency in English
  • CEIB – Certificate in English for International Bussiness and Trade
  • TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  • IBT – Internet- Based Test
  • CBT – Computer-Based Test
  • IELTS – International English Language Testing System

Більшість приватний ВНЗ Польщі пропонує просте вирішення даного питання, для іноземних студентів проводять тест зі знання польської мови, вже після  зарахування студента, у випадку нездачі даного тексту, університет направляє на обов’язкові курси польської в самому вищому навчальному закладі.

Що ж до державних університетів, то знання польської мови, підтверджене сертифікатом є обов’язковим. У випадку, якщо немає сертифікату тест проводиться в державному ВНЗ, від якого залежить зарахування

Це одноразова оплата при вступі в навчальний заклад, ці кошти використовуються  для реєстрації студента, заведення особової справи та на інші витрати, які пов’язані із вступним процесом. Вартість такого внеску залежить від напряму навчання і навчального закладу

Для українських студентів передбачені різні стипендіальні програми, як наукові, спортивні, за окремі конкурсні досягнення, досягнення в науці і мистецтві, активну участь у житті університету, волонтерство на конференціях, так і соціальні у вигляді зменшення оплати за навчання на деякий термін.

У кожному навчальному закладі існує від 5 до 30 стипендіальних програм. Дізнатись більше про стипендії або знижки передбачені університетом, можна перед вступом, або вже навчаючись в деканаті університету

Під час навчального року студенти здають дві екзаменаційні сесії. Якщо студент не зміг здати іспит, то він має право два рази його перездати. Залежності від ВУЗу перездача іспитів можебути безкоштовною або додатково платною, вартість від 60-150 злотих. Якщо студент три рази здає не успішно іспит, то постає питання про його відрахування з ВНЗ. Відрахований студент за деяких умов має право поновитися

Навчальний процес складається з лекцій, семінарів, практичних занять, іспитів та заліків. Переважає активна форма занять, на якій студенти не тільки слухають матеріал, який подає викладач, але й доповнюють його, задають питання, висловлюють свою думку і за таку активність отримують бали

Навчання в Польщі відбувається так, що групи та спеціальності формуються після першого року навчання. Тому протягом року, студент може вибрати іншу спеціальність на факультеті, добре обдумавши рішення вже на підставі здобутого досвіду

Апостиль атестату та диплому ( у випадку вступу на магістратуру) входять у вимоги деяких польських університетів. Апостиль – це документ, який видається Міністерством Освіти і Науки України, що підтверджує справжність документа про освіту.

Нострифікація – документ, який видається Управлінням  Освіти в Польщі, що підтверджує дію іноземного документа про освіту на рівні з польськими. Нострифікація документів для абітурієнтів України не потрібна

Найменування ВНЗ  – академія, університет чи вища школа не впливає на якість навчання та здобутий диплом. Вищі навчальні заклади, не залежно від назви, видають європейські дипломи та мають право присуджувати наукові ступені